Lyze

Markedsanalyse


Nogle af de ting, der kan være værd og se på når i, som firma, skal lave jeres markedsanalyse, er de nedenstående punkter. De punker som vi mener der er vigtige og have med i sin markedsanalyse omhandler, hvem ens kunder er, hvor man evt. kan finde de kunder henne, hvordan man bedst sælger sit produkt til sin målgruppe. Det handler også om, hvem dine konkurrenter er og hvad deres produkt er. Det sidste handler om der er ”brug” for jeres produkt ude på markedet og om produktet passer til den målgruppe i har. Der kommer også til at være en analysemodel som kan anvendes, hvis man vil analysere sit eget firmas styrker og svagheder.

Hvem er vores kunder

Noget vigtigt er at vide, hvem ens kunder er. For at finde ud af, hvem der skal være i din målgruppe, kan du starte meget bredt. Når man har fundet sig en bred målgruppe, kan man begynde med at begrænse din målgruppe mere ind så du kan få dig en bedre indsigt omkring, hvem du skal fokusere på.

En måde, som muligvis kan hjælpe dig til at begrænse din målgruppe/kundekræs er ved at stille dig selv nogle spørgsmål omkring din målgruppe. Nogle eventuelle forslag til spørgsmålene kan være: er det en mand eller en kvinde produktet skal sælges til? Hvor gamle er de folk som skal købe jeres produkt? Er det til folk med en lav-, mellem- eller høj indkomst? Skal det sælges i hele Danmark eller er det kun i omegn af, hvor firmaet er?

Der er flere spørgsmål som du kan stille. Det kan deles op i to kategorier. De generelle spørgsmål, hvor man får at vide, hvilket køn man går efter og sælge til, hvor gamle de er osv. De mere specifikke spørgsmål, hvor man kan spørge om ting som omhandler ens produkt, eksempeltvist, hvor meget skal produktet koste osv.

Hvem er vores konkurrenter?

Det er vigtig at danne sig et overblik over, hvem dine konkurrenter er. Grunden til det er, at du kan se om dine konkurrenter udgør en trussel overfor dit produkt eller, hvad jeres styrker er i forhold til deres produkt.

Nogle metoder, hvorpå du kan undersøge dine konkurrenter er bla. ved at søge efter dem på nettet. Du kan benytte dig af de hjemmesider, der indeholder informationer om virksomhedspladser (såsom www.krak.dk og www.kob.dk). Du kan gå ned i butikker, som forhandler jeres konkurrenters produkter (hvis deres produkt altså findes i fysisk form og ikke er en software) og indsamle informationer.

Inden du begynder på de ovenstående metoder, er det en god idé at lave en mere direkte konkurrentanalyse. En konkurrentanalyse går primært ud på, at du stiller dig selv nogle spørgsmål, som handler om dine konkurrenter. Nogle eksempler på spørgsmålene kunne være: Hvem er dine konkurrenter? Forhandler dine konkurrenter med et kendt mærke? Er deres produkt billigt eller dyrt i forhold til, hvad der bliver solgt?

Markedsundersøgelse

En markedsundersøgelse er, hvor du simpelt undersøger markedet. Du undersøger for flere ting. Du undersøger for om dit produkt er sat til eksempelvis til at være den rigtige størrelse eller om produktet skal gøres større eller mindre. Der er selvfølgelig mange andre ting man kan få svar på vha. en markedsunder-søgelse.

Måden, hvorpå du laver din undersøgelse kan være ved at lave nogle spørgeskemaer som du går rundt med til folk og beder dem om, kort at svare på nogle spørgsmål om dit produkt. En vigtig ting er at lytte til den du spørg, hvis personen siger nej skal det respekteres.

Når du har fået dine svar tilbage, er det en god idé at indsætte det data, der er blevet indsamlet, i en Excel graf så man kan danne sig noget system i de dater som man har indsamlet.

SWOT-Analyse

Når man skal lave en strategi, er det vigtigt at overveje interne forhold såsom virksomhedens stærke og svage sider. Samt at overveje ens eksterne forhold såsom muligheder og trusler.
SWOT står for
Strengthes (stærke sider)
Weaknesses (svage sider)
Opportunitties (muligheder)
Threats (trusler)

SWOT-analysen er god til at danne et overblik over virksomhedens situation. Analysen giver så et fingerpeg på muligheder og trusler virksomheden skal vurdere og takle på bedst mulig måde. Ud fra de fire dele af SWOT-analysen, kan man lave en SWOT-matrix. En SWOT-matrix har til formål at kombinere de fire dele med en maksimal indflydelse fra virksomhedens styrker og muligheder og en minimal indflydelse fra svaghederne og truslerne. I en SWOT-matrix tager man styrker og mulighederne og forbedrer svaghederne og imødegår truslerne.